Vita
E-mail vita@vita.katowice.pl Telefon 788 480 219

Wczesna interwencja

Powstała aby pomóc dzieciom przedwcześnie urodzonym, z ryzyka okołoporodowego, niską punktacja w skali Apgar, zagrożonym niepełnosprawnością. Celem zajęć jest wychwycenie pierwszych, nieutrwalonych jeszcze zaburzeń w ich rozwoju. Dzięki rehabilitacji (opartej na plastyczności mózgu) popartej odpowiednią pielęgnacją codzienną opiekunów mamy szansę wyrównać deficyty rozwojowe i poprawić funkcjonowanie dziecka w przyszłości.

Zajęcia obejmują:

  • fachowy instruktaż dotyczący pielęgnacji dziecka, noszenia, podnoszenia, doboru akcesoriów dziecięcych, zabaw stymulujących rozwój dziecka,
  • ocenę neurorozwojową dziecka i wiedzę o kolejnych etapach prawidłowego rozwoju,
  • terapię wg koncepcji NDT Bobath (jeśli jest konieczna).

Możliwa jest również konsultacja i terapia neurologopedyczna i psychologiczna.

facebook