Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (SI)

Terapia integracji sensorycznej, testy SI, terapia ręki

Prowadzimy terapię oraz diagnozę zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Terapia SI prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutów. Podstawą terapii jest diagnoza SI. Badanie polega na wykonaniu testu SI który obejmuje obserwację kliniczną, Południowo-kalifornijskie testy integracji sensorycznej, ocenę zachowań spontanicznych dziecka, kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego, wywiad. Pomocne są dostarczone przez rodzica opinie innych specjalistów (psycholog, pedagog szkolny lub przedszkolny).

 

Integracja sensoryczna jest to proces, który polega na odbieraniu przez układ nerwowy informacji ze wszystkich systemów zmysłowych, następnie dochodzi do ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i do adekwatnej odpowiedzi. Zaburzenie na którymś z tych etapów powoduje powstanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

 

Terapia integracji sensorycznej polega na dostarczaniu w sposób uporządkowany określonych bodźców stymulujących odpowiednie układy zmysłowe. Najważniejszymi systemami sensorycznymi są system przedsionkowy, proprioceptywny dotykowy. Ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa na pracę pozostałych zmysłów, dzięki temu prawidłowo może rozwijać się napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa, reakcje równoważne, ruchy oczu, świadomość ciała.

 

Zajęcia integracji sensorycznej kierowane są do dzieci z problemami w rozwoju. Przede wszystkim do dzieci z problemami w uczeniu się, ale również do dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, nadpobudliwością ruchową lub obniżonym poziomem pobudzenia, problemami z koncentracją uwagi, słabą koordynacją ruchową, problemami w obszarze motoryki małej, opóźnionym rozwojem mowy, z nadwrażliwością lub niedowrażliwością na bodźce, problemami z równowagą itp.

 

Terapię SI stosujemy również u dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD, u dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Objawy wskazujące na możliwe nieprawidłowości:

Wiek niemowlęcy i wczesnodziecięcy:

 • rozwój ruchowy przebiega nieharmonijnie i z opóźnieniem,
 • unikanie kontaktu z bliskimi jak i obcymi ludźmi,
 • nietolerancja ubrań, mycia, hałasu,
 • lęk przed poruszaniem się po różnych powierzchniach, wysokościach,
 • nadaktywność, brak umiejętności wyciszenia i skupienia na zabawie lub ospałość i apatyczność,
 • niska kreatywność w zabawie.

Wiek przedszkolny:

 • nadmierna reakcja na hałas, dotyk, zapach,
 • trudność w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, wycofanie,
 • nieostrożność w zabawach z innymi, niezgrabność,
 • nadaktywność, bycie ciągle w ruchu lub unikanie aktywności,
 • brak skupiania wzroku na wykonywanych czynnościach,
 • brak umiejętności jazdy na rowerze, huśtania się na huśtawce,
 • brak pomysłu na pokonanie przeszkód i wykonywanie danych czynności, tracenie wątku.

Wiek wczesnoszkolny:

 • objawy z wieku przedszkolnego nasilają się i dodatkowo,
 • niepokój, agresja, przygnębienie niepowodzeniami,
 • problemy z pisaniem, czytaniem, tempem pracy na lekcjach,
 • niezgrabność, ociężałość,
 • problemy z rozpoznawaniem stron prawa-lewa,
 • obniżona sprawność koordynacji wzrokowo-ruchowej(trafianie do celu, ruchy naprzemienne, przekraczanie linii środkowej),
 • problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, liczeniem,
 • trudności w nauce czytania (wolne tempo, gubienie tekstu),
 • problemy z pisaniem (pismo nie mieści się w liniach, bazgranie, gubienie tekstu w czasie przepisywania z tablicy),
 • niskie poczucie własnej wartości, zaburzone relacje z rówieśnikami.

Skontaktuj się z nami

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

logo witryny

ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice