Nasi specjaliści

mgr Agnieszka Maśląg

terapeuta Ndt-Bobath i SI, terapeuta PNF

W 2002 roku ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii.

Rehabilitacją dzieci zajmuję się od 2003r. Praktyki zawodowe zdobyłam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym w Katowicach, specjalistycznych przychodniach i prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych prowadzonych przez międzynarodowych instruktorów. Praca z najmłodszymi jest moją pasją daje mi ogromną radość i satysfakcję.

Najważniejsze kursy i szkolenia ukończone przeze mnie:

 • Kurs Ndt Bobath i Ndt Bobath Baby - tytuł terapeuty Ndt Bobath,
 • Kurs PNF ukończony egzaminem i tytułem terapeuty PNF,
 • Kurs Si ukończony egzaminem dający prawo do wykonywania testów i prowadzenia terapii Si,
 • Kurs Wprowadzenia do funkcjonalnej oceny dziecka w pierwszym roku życia,
 • Anatomy Trains dlaTerapeutów Manualnych,
 • Kurs terapii w ortezach dynamicznych Dunag 02,
 • Kompleksowa diagnoza i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz),
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych,
 • Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii,
 • Metoda Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara w pediatrii część I i II.

mgr Natalia Nowak

fizjoterapeutka

Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapii. Pracę jako fizjoterapeuta dziecięcy zaczęłam bezpośrednio po zakończeniu studiów w 2012 roku. Z dziećmi pracowałam jeszcze przed podjęciem studiów jako instruktor pływania i wychowawca na obozach sportowych. Już w trakcie studiów odbywałam wolontariat w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne. Praca z dziećmi daje mi olbrzymią satysfakcję i pozwala spełniać się zawodowo. Jest ona również źródłem motywacji do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji jak również dążenia do doskonałości, jeżeli chodzi o wykonywane zabiegi.

Ukończone dodatkowe studia i szkolenia:

 • Studia podyplomowe „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego”
 • Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Kompleksowa diagnoza i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalana Indywidualna Terapia Skolioz)
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych
 • Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii
 • Terapia w ortezach dynamicznych Dunag 02
 • Anatomy Trains dla terapeutów manualnych
 • Techniki energizacji mięśni część I i II
 • Metoda Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara w pediatrii część I i II
 • Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Kurs podstawowy Halliwick
 • Masaż Shantala

mgr Aurelia Malicka

logopeda i neurologopeda, polonista

Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego oraz absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła kurs z psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia „Dyna-Lingua M. S” oraz języka migowego I stopnia. Wzięła udział w warsztatach z „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”, „Stymulacji mechanizmów lewopółkulowych − usprawnianie pracy lewej półkuli”, "Symultaniczno − sekwencyjnej nauki czytania”, a także „Logorytmika − Metoda Wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka” . Ukończyła szkolenia w zakresie „ Terapii i nauczania dzieci z Zespołem Aspergera” , oraz „ Uczeń z opinią a uczeń z orzeczeniem. Dostosowanie wymagań edukacyjnych” . Na co dzień pracuje w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci oraz jest członkiem Rady Programowej Fundacji Spina. Wolny czas spędza spacerując z psem, gotując, wędrując po górach. Pracując jako neurologopeda czuje się spełniona.

mgr Milena Głownia

psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W 2011 roku ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku Psychologia. Kontynuowałam naukę w Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspergera. Uzyskałam również certyfikat asystenta psychodramy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w szpitalu, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno − Pedagogicznej oraz przedszkolach. Aktualnie pracuję z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Praca psychologa dostarcza mi bardzo wiele satysfakcji i stanowi dla mnie źródło inspiracji do dalszego rozwoju. Dbając o jakość oferowanej przeze mnie pomocy, na bieżąco doskonalę swój warsztat pracy, biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Najważniejsze kursy i szkolenia ukończone przeze mnie oraz konferencje, w których wzięłam udział:

 • Okiełznać lęk − zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży,
 • Jestem z osobą z autyzmem − dajcie mi szansę,
 • Psychodrama z dziećmi, adolescentami i rodzinami,
 • Nowe media − profilaktyka cyberprzemocy, uzależnień od gier, serwisów społecznościowych,
 • Pomiędzy negocjacjami biznesowymi a kryzysowymi − różnice, podobieństwa, przeciwieństwa.

mgr Katarzyna Wiśniewska - Dębska

logopeda, neurologopeda, terapeuta ręki, pedagog

W 2006 roku ukończyłam Akademię Świętokrzyską w Kielcach na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Swoją ścieżkę edukacyjną kontynuowałam podejmując studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz z zakresu logopedii w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach. Pierwsze doświadczenia w zawodzie logopedy zdobywałam w przedszkolach oraz specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzę prywatny gabinet logopedyczny w którym mogę realizować swoje pasje. Praca logopedy jest dla mnie źródłem satysfakcji, dając mi możliwość współpracy z drugim człowiekiem. W swojej pracy kieruję się koniecznością dostosowywania programu terapii do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, a głównym założeniem jest zarówno stymulowanie mowy jak i oddziaływanie na wszystkie sfery rozwojowe. W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej, a także z racji zainteresowań i chęci poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych, biorę czynny udział w warsztatach, kursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce logopedycznej.

Najważniejsze kursy i szkolenia ukończone przeze mnie:

 • KORP − uzyskanie uprawnień do wykorzystania narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
 • Diagnoza i terapia ręki − kurs I i II stopnia − tytuł specjalisty terapii ręki − uzyskanie uprawnień do diagnozowania zaburzeń w obrębie motoryki małej i prowadzenia zajęć usprawniających z zakresu terapii ręki ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania i usprawniania czynności samoobsługowych
 • Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa i obniżoną sprawnością intelektualną
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Mutyzm wybiórczy
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii
 • Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

mgr Małgorzata Wojtyczka

W roku 2002 ukończyłam studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale Fizjoterapii. Po rozpoczęciu pracy zawodowej kontynuuję rozszerzanie wiedzy z zakresu fizjoterapii na specjalistycznych kursach zawodowych prowadzonych przez zarówno polskich jaki i międzynarodowych instruktorów.

W roku 2003 ukończyłam kurs podstawowy wg Koncepcji Bobath "Badanie i terapia dorosłych pacjentów z hemiplegią"

Kontynuacją był udział w kursie rozwijającym w roku 2007.

W 2005 roku ukończyłam szkolenie z zakresu koncepcji Mulligana "Mobilizacje połączone z ruchem stawów kręgosłupa i obwodowych"

W roku 2010 rozpoczęłam trzyletnie szkolenie z zakresu terapii manualnej według standardów IFOMT. Rozwinięciem tego szkolenia był w roku 2011 kurs stabilizacji centralnej oraz stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stabilizacji stawów obwodowych.

2018 to szkolenie na kursie podstawowym metody PNF, suchego igłowania i kinesiotapingu oraz analizy chodu.

2019 warsztaty z zakresu Fizjoterapii w Geriatrii.

Postawą terapii jest poznanie deficytów i potrzeb pacjenta oraz jego aktualnych możliwości. Dostosowanie narzędzi terapeutycznych jest jedynie środkiem, który ma pomóc w osiągnięci celu. Ukończone szkolenia w połączeniu w wieloletnim doświadczeniem pozwalają podejmować nowe wyzwania. Każda terapia zbliża nas do osiągnięcia założonego celu. Pacjent, jego zaangażowanie i czynny udział w całym procesie jest równie ważny jak narzędzia z jakich korzystamy.

Dr n.k.f. Estera Rafalska

Fizjoterapeutka i masażystka

W 2012 roku uzyskałam tytuł magistra fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W 2019 roku na wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej obroniłam doktorat w Katedrze Chorób Narządów Wewnętrznych, a w międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe z Odnowy Biologicznej oraz żywienia i Suplementacji Osób Aktywnych Fizycznie również na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 2012 r. pracuję w zawodzie fizjoterapeuty, który jest moją ogromną pasją. Staram się nieustannie rozwijać i doskonalić swoją wiedzę, by jak najlepiej móc pracować z moimi pacjentami. Zawodowo zajmuję się masażem i fizjoterapią przede wszystkim ortopedyczną osób dorosłych ale również korekcją wad postawy. Ukończyłam między innymi kursy: "fizjoterapia dziecka ryzyka", "koncepcja kształcenia motorycznego w treningu funkcjonalnym", "korekcja wad postawy", "gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna", część A, B oraz C kursu "metody McKenziego", "terapia manualna tkanek miękkich", kurs masażu I i II stopnia, kurs masażu głębokiego, "masaż Shantala", "rehabilitacja w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego" i wiele innych. Jestem autorką dwóch publikacji naukowych w czasopismach branżowych, a z zamiłowania instruktorem pilates i koneserem dobrej kuchni.

mgr Gabriela Kiełb

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, terapeutka neurorozwojowa, terapeutka Integracji Sensorycznej, terapeutka czaszkowo – krzyżowa.

Pracuję z dziećmi od ponad 10 lat. Specjalizuję się w terapii niemowląt, starszych dzieci z wadami postawy i skoliozami oraz dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.Staram się usprawniać młodych pacjentów holistycznie, współpracować z Rodzicami by wspólnie stworzyć warunki dla najlepszego rozwoju dziecka.

Ukończyłam szereg kursów, które mi w tym pomagają, jednak to mali pacjenci są dla mnie najlepszymi nauczycielami.

mgr Dorota Dziub-Przybyłowska

fizjoterapeutka

Jestem absolwentką Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Posiadam również uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness-nowoczesne formy gimnastyki.

Od zawsze chciałam pracować z dziećmi, dlatego już na początku swojej drogi zawodowej i edukacyjnej ukierunkowałam się na fizjoterapię pediatryczną. Praca z ludzkim ciałem stała się moją ogromną pasją a każdy widoczny efekt jeszcze większą motywacją do dalszej walki o pełną sprawność moich małych pacjentów.

Ukończone przeze mnie kursy i szkolenia:

 • Kurs Podstawowy NDT Bobath
 • Terapia w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci metodą Barbary Zukunft-Huber
 • Kurs doskonalący Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Kinesiotaping
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów
 • Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi
 • Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD oraz do projektowania zaopatrzenia ortopedycznego
 • Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia
 • Jelitowy układ nerwowy
 • Konferencja PediatricIntegrative Manual Therapy “Diagnoza i terapia odcinka szyjnego i czaszki u dzieci i niemowląt”
 • II Ogólnopolski Kongres Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej
 • Konferencja „Wczesna interwencja specjalistyczna gwarancją optymalnego rozwoju dziecka”
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami OUN”
 • Kurs nauki języka migowego

logo witryny

ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice