Vita
E-mail vita@vita.katowice.pl Telefon 788 480 219

Rehabilitacja dla dorosłych

Rehabilitacja dla dorosłych obejmuje ćwiczenia w różnych dysfunkcjach narządu ruchu.
Zajęcia obejmują dokładny wywiad z pacjentem, badanie, ustalenie planu terapii oraz zalecenia do domu.
Podejście do problemu jest indywidualne i dostosowane do potrzeb pacjenta.facebook