Vita
E-mail vita@vita.katowice.pl Telefon 788 480 219

mgr Agnieszka Maśląg

terapeuta Ndt-Bobath i SI, terapeuta PNF
W 2002 roku ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii.
Rehabilitacją dzieci zajmuję się od 2003r. Praktyki zawodowe zdobyłam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym w Katowicach, specjalistycznych przychodniach i prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych prowadzonych przez międzynarodowych instruktorów. Praca z najmłodszymi jest moją pasją daje mi ogromną radość i satysfakcję.
Najważniejsze kursy i szkolenia ukończone przeze mnie:
- kurs Ndt Bobath i Ndt Bobath Baby- tytuł terapeuty Ndt Bobath,
- kurs PNF ukończony egzaminem i tytułem terapeuty PNF,
- kurs Si ukończony egzaminem dający prawo do wykonywania testów i prowadzenia terapii Si,
- kurs Wprowadzenia do funkcjonalnej oceny dziecka w pierwszym roku życia,
- Anatomy Trains dlaTerapeutów Manualnych,
- kurs terapii w ortezach dynamicznych Dunag 02.

mgr Natalia Nowak

fizjoterapeutka
Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapii. Z dziećmi pracuję od 12 lat. Początkowo prowadziłam zajęcia dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych na basenach, jako instruktor pływania. Po ukończeniu studiów magisterskich doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym w Katowicach oraz prywatnej przychodni w Chorzowie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Praca z dziećmi daje mi olbrzymią satysfakcję i pozwala spełniać się zawodowo. Jest ona również źródłem motywacji do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji jak również dążenia do doskonałości, jeżeli chodzi o wykonywane zabiegi. Najważniejsze kursy i odbyte szkolenia:
- Studia podyplomowe „ Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” ,
- kurs SI pierwszego stopnia,
- kurs terapii w ortezach dynamicznych Dunag 02,
- Anatomy Trains dla terapeutów manualnych,
- kurs terapii tkanek miękkich I i II stopień.

mgr Aurelia Malicka

logopeda i neurologopeda, polonista
Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego oraz absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła kurs z psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia „ Dyna-Lingua M. S” oraz języka migowego I stopnia. Wzięła udział w warsztatach z „ Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” , „ Stymulacji mechanizmów lewopółkulowych − usprawnianie pracy lewej półkuli”, Symultaniczno − sekwencyjnej nauki czytania”, a także „ Logorytmika − Metoda Wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka” . Ukończyła szkolenia w zakresie „ Terapii i nauczania dzieci z Zespołem Aspergera” , oraz „ Uczeń z opinią a uczeń z orzeczeniem. Dostosowanie wymagań edukacyjnych” . Na co dzień pracuje w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci oraz jest członkiem Rady Programowej Fundacji Spina. Wolny czas spędza spacerując z psem, gotując, wędrując po górach. Pracując jako neurologopeda czuje się spełniona.

Dr n. k. f. Anna Sass

fizjoterapeuta i nauczyciel wychowania fizycznego o specjalności gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Z zamiłowania instruktor fitness i trener personalny. Posiada szeroką wiedzę z zakresu odnowy biologicznej, pilatesu rehabilitacyjnego, trenowania osób starszych i kobiet w ciąży. Już w okresie studiów magisterskich interesowała się fizjoterapią dziecięcą, odbywała liczne praktyki, jak i pracowała wolontaryjnie w SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Propagatorka fizjoterapii kobiecej w Polsce, autorka zajęć ruchowych dla kobiet w ciąży (ProFit Mama) kobiet w okresie macierzyństwa (FitMama+Baby), a ponadto terapeutycznych zajęć ruchowych skierowanych na mięśnie dna miednicy (GimPelvica). Zajmuje się fizjoterapią dziecięcą, głównie pod kątem wzmacniania mięśni posturalnych, wyrównywania deficytów sensorycznych. Nieustannie poszukuje wiedzy i szkoli się w zakresie pracy z dziećmi i kobietami.
Najważniejsze kursy:
- Kinesiology Taping
- Fizjo Pelvica: Fizoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy wg standardów AG GGUP
Najważniejsze szkolenia:
- Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- Pilates-ćwiczenia na macie
- Thera-Band
- Forma w cia?ży

mgr Milena Głownia

psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
W 2011 roku ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku Psychologia. Kontynuowałam naukę w Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspergera. Uzyskałam również certyfikat asystenta psychodramy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w szpitalu, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno − Pedagogicznej oraz przedszkolach. Aktualnie pracuję z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Praca psychologa dostarcza mi bardzo wiele satysfakcji i stanowi dla mnie źródło inspiracji do dalszego rozwoju. Dbając o jakość oferowanej przeze mnie pomocy, na bieżąco doskonalę swój warsztat pracy, biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.
Najważniejsze kursy i szkolenia ukończone przeze mnie oraz konferencje, w których wzięłam udział:
- Okiełznać lęk − zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży,
- Jestem z osobą z autyzmem − dajcie mi szansę,
- Psychodrama z dziećmi, adolescentami i rodzinami,
- Nowe media − profilaktyka cyberprzemocy, uzależnień od gier, serwisów społecznościowych
- Pomiędzy negocjacjami biznesowymi a kryzysowymi − różnice, podobieństwa, przeciwieństwa

mgr Katarzyna Wiśniewska - Dębska

logopeda
W 2006 roku ukończyłam Akademię Świętokrzyską w Kielcach na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Swoją ścieżkę edukacyjną kontynuowałam podejmując studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz z zakresu logopedii w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach. Pierwsze doświadczenia w zawodzie logopedy zdobywałam w przedszkolach oraz specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzę prywatny gabinet logopedyczny w którym mogę realizować swoje pasje. Praca logopedy jest dla mnie źródłem satysfakcji, dając mi możliwość współpracy z drugim człowiekiem. W swojej pracy kieruję się koniecznością dostosowywania programu terapii do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, a głównym założeniem jest zarówno stymulowanie mowy jak i oddziaływanie na wszystkie sfery rozwojowe. W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej, a także z racji zainteresowań i chęci poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych, biorę czynny udział w warsztatach, kursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce logopedycznej.
Najważniejsze kursy i szkolenia ukończone przeze mnie:
- KORP − uzyskanie uprawnień do wykorzystania narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
Diagnoza i terapia ręki − kurs I i II stopnia − tytuł specjalisty terapii ręki − uzyskanie uprawnień do diagnozowania zaburzeń w obrębie motoryki małej i prowadzenia zajęć usprawniających z zakresu terapii ręki ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania i usprawniania czynności samoobsługowych
- Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa i obniżoną sprawnością intelektualną
- Opóźniony rozwój mowy
- Mutyzm wybiórczy
- Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii
- Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych
- Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
facebook